Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Thới Thạnh
Cập nhật : 13:1 Thứ bảy, 13/12/2014
Lượt đọc: 52

Luật đấu thầu 2013

Số/Ký hiệu: Luật số: 43/2013/QH13
Ngày ban hành: 26/11/2013
Ngày có hiệu lực: 1/7/2014
Người ký: CHỦ TỊCH QUỐC HỘI - Nguyễn Sinh Hùng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: 1.Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu. 2.Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu
File đính kèm:
File thứ 1: 43_2013_QH13_Luật đấu thầu 2013.doc
File thứ 2: 63_2014_ND-CP_hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.doc
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88