Hình ảnh chương trình mùa xuân cho em 2015


Hình trường tiểu học Thới Thạnh


Hình ảnh tại sư đoàn không quân 367


Hình ảnh Lễ khen thưởng học kỳ I năm học 2014-2015


Hình ảnh tại Đầm Sen 26-12-2014


Hình quan khu Căn cứ Minh Đạm 2015 _ Biển Long Hải


Hình Lễ kết nạp đội viên mới năm 2015


88