Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài năm học 2020-2021

Trang:1

Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo Quyết định số 550/QĐ-SGDĐT, ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản báo cáo khái quát quá trình đánh giá ngoài các kết quả đạt được và những kiến nghị đối với Trường Tiểu học Thới Thạnh, huyện Hóc Môn.

 Tệp đính kèm: 2021kiem_dinh_chat_luong_2021-cong_khai_215202120.docx
 Tệp đính kèm: qd-danh_gia_ngoai-thoi_thanh_15-1642021-1_215202120.pdf
 Tệp đính kèm: qd-danh_gia_ngoai-thoi_thanh_15-1642021-2_215202120.pdf


Hình ảnh kiểm định

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích